Disclaimer


Informatie op deze webshop

ADEV-bouwmaterialen streeft naar juiste en volledige informatie op de site. Ondanks de constante aandacht die ADEV-bouwmaterialen aan de samenstelling van de site besteedt, kan het voorkomen dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Hierdoor kan ADEV-bouwmaterialen.nl de volledigheid en juistheid van de getoonde gegevens niet garanderen.

Om deze webshop goed te laten functioneren spelen veel factoren een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.


Copyright

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan.  Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ADEV-bouwmaterialen.nl worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan. De website ADEV-bouwmaterialen.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van ADEV-bouwmaterialen.nl.


Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzigen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. ADEV-bouwmaterialen.nl geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

ADEV-bouwmaterialen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website ADEV-bouwmaterialen.nl

 

Powered by Lightspeed